Internasjonal konsulent

En internasjonal konsulent er ofte ansatt i en bistandsorganisasjon eller andre organisasjoner som Skogselskapet, Norges Vel, Norskog, Skogkurs m.fl. Arbeidet består ofte i å heve kompetansen innenfor skogbruk og naturbruk eller bidra til etablering av en natur- og næringsbasert skognæring i et samarbeidsland. Kunnskapen inngår som en viktig del av arbeidet i å sikre en stadig voksende befolkning rent vann og stabile jordbruksarealer for matproduksjon og en bærekraftig skogforvaltning. Yrket er spennende og gir muligheter for å jobbe i utlandet over kortere og lengre perioder.

I tillegg til skogfag kreves språkkunnskaper, lederegenskaper og god evne til å løse praktiske problemer med få ressurser. Interesse for og kunnskap om andre kulturer er ingen ulempe. En internasjonal konsulent arbeider ofte innenfor områdene:

 • Skogplanlegging
 • Arealplanlegging
 • Viltforvaltning
 • Naturbasert reiseliv
 • Jakt og fiske som en del av en bærekraftig forvaltning
 • Forvaltning av plantasjer
 • Skogen som kilde til ressurser
 • Sertifisering av skog
 • Skogforvaltning som tiltak mot klimaendringer
 • Bærekraftig bruk av skogen som energikilde
 • Opplæring innenfor skog- og naturbruk, både i skoleverket og voksenopplæring

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»