Næringspolitisk rådgiver

En næringspolitisk rådgiver arbeider for å sikre eller påvirke de offentlig bestemte forutsetningene for den næringen de representerer. De fleste næringspolitiske rådgivere i skogbruket arbeider i NORSKOG eller Norges Skogeierforbund. Stillingen krever kunnskap om:

  • skogbrukets betydning for verdiskaping
  • skognæringens betydning i et overordnet samfunnsperspektiv
  • arbeidsplasser i næringenskogens rolle i miljø- og klimasammenheng

En rådgivers viktigste oppgave er å synliggjøre skogbrukets mange verdier og næringens rolle i samfunnsutviklingen. Målet er å belyse utfordringene og hva som kreves av lover, regler, forskning og utvikling, for at skogbruket i Norge skal kunne være økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig i framtida. De arbeider ofte med beslutningstakere, for å belyse behovet eksempelvis for gode økonomiske rammevilkår og god infrastruktur. Arbeidet skal sikre at norsk skogbruk er konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Du må like å kommunisere og ta initiativ for å skape gode løsninger enten det er med miljøorganisasjoner, statsforvaltningen eller stortingspolitikere.

I årene fremover vil skognæringen ha behov for samfunnsengasjerte fagfolk med kompetanse på skog- og ressursforvaltning.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»