Skogsoperatør (maskinfører)

Som skogsoperatør har du ansvaret for ca. 20 000 kg rå kraft. Du arbeider i en høyteknologisk maskin som krever utdannelse og erfaring for å kjøres effektivt. Jobben som skogsoperatør gir deg varierte utfordringer. Selv om du sitter alene i maskinen, jobber du i team. Ikke minst må du spille på lag med naturen. Arbeidsplassen er midt i naturen, der dyr og mennesker ferdes om hverandre. De viktigste oppgavene er:

  • Planlegge skogsdriften slik at veier, miljøelementer, spesielle dyreområder blir ivaretatt
  • Administrative oppgaver (prislister, miljørapport osv.)
  • Hogge slik at utnyttelsen av tømmerstokken blir optimal
  • Gjennomføre enkle reparasjoner og regelmessig vedlikehold
  • Behandle kart på maskinens datamaskin
  • Overlevere produksjonen, altså hva/hvor mye tømmer man har produsert, til f. eks. skogbruksleder (les skogbruksleder siden)
  • Flytting av maskiner
  • Intern kommunikasjon i laget og i firma
  • Holde seg oppdater på lover og regler og ulike målemetoder
  • Kalibrere maskinens måleutstyr

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»