Skogsjef i skogeierorganisasjon

Skogsjefen har øverste ansvar for den skogbruksfaglige virksomheten i skogeierorganisasjonen. Stillingen omfatter også et faglig og administrativt ansvar for skogbruksledere og/eller skogkonsulenter. Organisasjonsstrukturen kan variere en del mellom de ulike organisasjonene. Det faktiske ansvars- og arbeidsområde for skogsjefen vil variere tilsvarende. Som skogsjef leder du mange ansatte og personlige egenskaper som evnen til å kunne lytte, ta beslutninger og delegere oppgaver er viktige. Det er også en fordel å ha et bredt kontaktnett mot andre firma og organisasjoner i næringen.

Konkrete arbeidsoppgaver for en skogsjef vil være:

  • Generelle lederoppgaver for gruppen av medarbeidere
  • Budsjett og økonomioppfølging
  • Utvikling av arbeidsopplegg og rutiner
  • Kvalitetssikring av det skogfaglige arbeidet
  • Miljøsertifisering
  • Operativ skogforvaltning
  • Skogfaglig rådgivning og konsulentvirksomhet
  • Kommunikasjon og kontakt med andre aktører i bransjen

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»