Skogbruksplanlegger

Skogbruksplanleggeren er ansatt i skogandelslagene. Deres arbeidsoppgaver har forandret seg mye de siste 10-15 årene. I dag registreres alle grunndata fra skogen ved hjelp av digitale verktøy. Skogbruksplanleggeren må derfor ha interesse for datahåndtering. Den ideelle skogbruksplanleggeren er flink til å kommunisere, interessert i data og glad i å være ute i frisk luft.

Ingen kan dekke alle arbeidsoperasjonene og de fleste spesialiserer seg på ett eller to fagområder som er beskrevet nedenfor:

Prosjektledelse:Kontakte oppdragsgiver for å utforme kartprosjekt, framdriftsplan og sluttprodukter. Legge premissene for å heve kompetansen om skogbruksplanen til skogeierne.

Fjernmåling: Registrer volum og høyde og andre skogsvariabler ved hjelp av fotogrammetri i 3D eller i 2D. Arbeidet danner grunnlaget for hele skogbruksplanen og er særdeles viktig for et godt sluttprodukt.

Feltbefaringer: Gjennomføre etterkontroll av fjernmålingsdata og utarbeide forslag til behandlingstiltak i skogbruksplanen. Kan også bestå av spesialregistreringer.

Kartarbeid: Kartarbeid i geografiske informasjonssystemer (GIS)

Kundeveiledning og kursledelse: Aktiv og systematisk kundeveiledning og oppfølging gjennom de nye digitale skogbruksplanverktøyene. Erfaring viser at kunnskap og veiledning om skogbruksplanen gir økt aktivitet i skogen.

Verditakster og økonomiske beregninger: Utarbeider erstatningsgrunnlag for frivillig vern, annet vern og andre offentlige inngrep som vegutbygging, kraftlinjeutbygging, offentlige reguleringer.

Produktutvikling: Delta i arbeide med å videreutvikle nye produkter i de geografiske informasjonssystemene.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»