Veiplanlegger i skogbruket

En veiplanlegger er ansatt i kommunen, i en organisasjon eller et privat firma som jobber i relasjon til skogbruket eller med infrastruktur/arealplanlegging. Yrket krever stor interesse for kart og digitale registreringsverktøy som GPS og GIS. Videre må de mestre en arbeidsdag i kombinasjon med kontorarbeid og feltarbeid. Som veiplanlegger må du ha god kondisjon og utholdenhet. En vei berører som regel flere grunneiere. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er derfor en fordel. Veiplanleggerens hovedoppgaver deles inn i følgende arbeidsområder

 • Kjenne til/registrere begrensninger for tømmertransporten på det offentlige veinettet
 • Områdeplanlegging:
  – Planlegge infrastrukturen for et større skogområde uavhengig av eiendomsgrenser.
 • Kommunisere med grunneiere og entreprenører:
  – Etablere veiforening
 • Utarbeide teknisk byggeplan for nye skogsveier og ombygging av eldre veier:
  – Stikke veilinje og gjennomføre tekniske målinger.
  – Utarbeide plan med arbeidsbeskrivelse, mengdeoversikt og kostnadsoverslag
 • Bistå med anbudsinnbydelse og kontraktinngåelse med entreprenør
 • Gjennomføre oppsyn og kontroll under bygging
 • Vurdere behovet for vedlikehold

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»