Instruktør

De fleste instruktører innen praktisk skogbruk er ansatt ved Skogkurs (Aktiv Skogbruk Instruktør). De kombinerer ofte dette arbeidet med et annet yrke i skognæringen. Som bakgrunn bør du ha en del erfaring fra praktisk skogbruk og ha pedagogisk interesse og legning. Du må være glad i å ha kontakt med mennesker og evne å bruke eget nettverk i arbeidet med å markedsføre kurs.

Som instruktør gir du teoretisk og praktisk undervisning i små grupper. Demonstrasjoner og øvelser er derfor en viktig del av kunnskapsformidlingen. Som Aktiv Skogbruksinstruktør har du også autorisasjon til å gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ulike skogbruksredskaper (motorsag, vinsj, vedmaskin mm.). Mange av kursdeltakerne er derfor personer som skal arbeide med denne typen maskiner gjennom yrket sitt.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»