Skogforsker

En mastergrad i skogfag gir muligheter til å spesialisere seg videre med en doktorgrad i Norge. Spesialiseringen tar normalt 3-4 år. Du velger da ut en faglig utfordring og forsøker å løse den ved hjelp av vitenskapelige metoder. Endt doktorgrad gir deg muligheter til å søke jobb ved forskningsinstitutter eller universiteter, her eller i utlandet.

Jobb ved universiteter er ofte en blanding av forsking og undervisning. Skogforskerens arbeid består i å løse samfunnsrelaterte spørsmål på en objektiv måte. Eksempler her kan være: Hvordan kan vi endre måten vi måler veksten i skogen for å få et mer nøyaktig og raskere resultat, eller hvordan kan man ved miljøvennlige metoder sørge for at treverk holder lengre mot råte og brann?

Yrket som forsker krever tålmodighet og stor evne til å jobbe systematisk og nøyaktig. En stor del av resultatene presenteres ofte i tabeller eller som diagrammer i internasjonale tidsskrifter. Det er derfor en stor fordel å ha god kunnskap i engelsk, matematikk og statistikk. Forskningsmiljøet i Norge er lite sammenliknet med resten av verden. Norske forskere samarbeider derfor ofte med andre forskningsinstitusjoner i utlandet noe som gjør jobben ekstra spennende.

Arbeidsspråket er derfor ofte engelsk. Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper er derfor viktig. Å være skogforsker gir stadig nye utfordringer og er en spennende arbeidsplass.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»