Tømmermåler

Som tømmermåler har du ansvar for å produsere oppgjørsgrunnlaget for det meste av skogsvirke som omsettes i Norge. Arbeidet består i å måle volum og vurdere kvalitet for tømmer og flis som omsettes.

Tømmermåleren er normalt plassert på mottaksplasser for tømmer og flis, det kan være sagbruk, treforedlingsindustri, havner eller jernbaneterminaler. Mange tømmermålere jobber i 2. skiftløsning, dette gjelder spesielt for de som jobber med automatmåling.

Målingen utføres hovedsakelig med fem ulike målemetoder:

  • Automatmåling av sagtømmer. Her sitter måler som prosessoperatør på et automatmåling- og sorteringsanlegg. Stokken måles automatisk og kvalitet bedømmes av måleren
  • Fastmassebedømming (FMB). Her måles hele tømmerbiler manuelt og volum og kvalitet bedømmes.
  • Fotomåling (Digital FMB). Her fotograferes tømmerbilen i en kamerarigg eller med mobil enhet, tømmermåleren sitter på kontor og utfører målingen digitalt i et arbeidsverktøy. Fotomålere kan måle virke fra alle deler av landet og må ikke sitte på den plassen virke fotograferes. Norsk Virkesmåling har i dag mottak for fotomåling på 36 faste fotorigger og ca 170 plasser der det brukes mobile løsninger.
  • Klavemåling. Her måles virke manuelt med dataklave og målebånd stokk for stokk. Metoden brukes normalt til kontroll av Foto og automatmåling og til måling av spesielle kvaliteter som for eksempel laftevirke
  • Vektmåling av flis. Her veies hele lastebilene med flis på en lastebilvekt, videre tas det ut prøver av lassene som soldes for å finn fraksjonsfordeling og det tas tørkeprøver for å finne tørrstoffinnholdet på leveransen.

Kvalifikasjoner for en tømmermåler: Det er ønskelig med fullført VG2 Skogbruk og VG3 Naturbruk med studiekompetanse, praktisk erfaring kan veie opp for formell kompetanse. Innblikk og helst erfaring fra skogbruk eller skogindustriell virksomhet er en fordel. Vilje og evne til å betjene enkle datasystemer samt litt teknisk innsikt er også egenskaper som trengs i jobben.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»