Skogforvalter

En skogforvalter er ansatt hos en større skogeier eller forvalter egen skog. Han/hun har ansvaret for alle ressursene på eiendommen. Det kan være produktiv og uproduktiv skog, fjellområder, vannressurser, jaktrettigheter eller bygninger. De viktigste arbeidsoppgavene er:

  • Strategiske valg for driften eiendommen, videreutvikle økonomien knyttet til virksomheten
  • Ansvar for all kommunikasjon med kommunen og andre myndigheter
  • Planlegging av hogst, tynning, ungskogpleie og skogplanting
  • Organisering av skogsdriften på eiendommen
  • Sørge for gode rutiner og systemer for digitale kartlegginger i skogen
  • Følge og rapportere alle pålegg og retningslinjer som er pålagt skogeieren
  • Vedlikehold og nybygging av skogsbilveier
  • Være eiendommens representant for veier og teknisk utstyr som er i felleseie med naboer
  • Administrasjon, vedlikehold og utleie av hus og hytter på eiendommen
  • Avgjøre grunneierspørsmål og derigjennom sikre disposisjonsretten

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»