Utmarksforvalter

En utmarksforvalter er ofte ansatt på store private- eller statseide eiendommer hvor arealet også har andre naturressurser enn skog. Det kan være store områder med uproduktiv skog, fjellområder eller spesielle landskap langs kystlinjen i Norge. Som utmarksforvalter arbeider du mye ute i felten, da en viktig del av jobben er oppsyn og kontroll over naturressursene. Yrket krever derfor god kondisjon. Videre er interesse for jakt og fiske en fordel. Under finner du en liste over sentrale oppgaver for en utmarksforvalter:

  • Lage forvaltningsplaner
  • Oppsyn og kontroll over all jakt og fiske på eiendommen
  • Salg, tilrettelegging og gjennomføring av jakt- og fiskearrangementer
  • Utleie av jakt og fiskerettigheter
  • Kultivering av fiskevann (for eksempel kalking, utsetting av fisk osv.)
  • Organisering og drift av utmarkslag
  • Foredling og omsetning av viltkjøtt
  • Viltpleie
  • Guidet jakt
  • Utleie av hus og hytter på eiendommen

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»